Nieuws RIVM RSS nieuwsitems
De meest kwetsbare mensen hebben de griepprik gekregen 04-12-2020 10:00:00
De meest kwetsbare mensen in Nederland hebben de afgelopen maanden de griepprik gekregen. Dit was mogelijk omdat voldoende gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar geen griepprik hebben gehaald.
Start coronavaccinatie mogelijk begin januari 01-12-2020 16:08:00
Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken daarbij nauw samen.
Slechts kleine daling aantal meldingen COVID-19 besmettingen 01-12-2020 13:45:00
Afgelopen week was een lichte daling te zien in het aantal nieuwe meldingen COVID-19-besmettingen, namelijk 33.949 nieuwe meldingen in afgelopen week vergeleken met 36.931 nieuwe meldingen in de week daarvoor (-8%).
Nieuwe deelnemers voor gecombineerde leefstijlinterventies ondanks coronavirus 30-11-2020 16:50:30

Ondanks de coronapandemie blijven mensen met overgewicht deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Wel zijn er de afgelopen maanden minder mensen gestart met deze leefstijlprogramma’s ten opzichte van de periode daarvoor. Dit blijkt uit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek met Vektis data naar de ontwikkeling van de GLI.

Nederland stoot minder vervuilende stoffen uit, ook zonder effecten COVID-19 pandemie 30-11-2020 13:54:04

De uitstoot (emissie) van luchtverontreinigende stoffen daalde tussen 2005 en 2018. En daalt de komende 10 jaar verder. Naar verwachting haalt Nederland bijna alle EUEuropean Union -emissiedoelen voor 2020 en 2030. Alleen voor de uitstoot van ammoniak is het nog onzeker of het doel voor 2030 wordt gehaald.

rokende schoorsteen
Naleving coronamaatregelen gaat beter 30-11-2020 10:30:00
Dit najaar was er een sterke opleving van het aantal positief geteste personen op COVID-19. Na het aanscherpen van maatregelen volgde een aanzienlijke, maar relatief kort durende daling. Deze daling viel samen met een forse verandering in gedrag.
Winkelmandjes pakken in coronatijd
Promotie: Overheid moet meer investeren in populatiemanagement 30-11-2020 09:13:06

Een toekomstbestendig zorgsysteem staat of valt met goede regionale samenwerking tussen verschillende partijen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd in negen regionale “proeftuinen” die werken aan zo’n toekomstbestendig zorgsysteem.

Corona-effecten op termijn vooral voor kwetsbare groepen ingrijpend 27-11-2020 15:30:00
De effecten van de coronacrisis komen harder aan bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
Europese samenwerking versterkt gezondheidsbevordering in de wijk en op de werkplek 27-11-2020 11:00:00

In het Europese samenwerkingsproject CHRODISChronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle PLUS ontwikkelde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een set van aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in gemee

Rapport ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma: landelijke vaccinatiegraad voor het eerst sinds 5 jaar licht gestegen 27-11-2020 10:00:00

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. Bij kinderen die geboren zijn in 2017 is de vaccinatiegraad tegen bof, mazelen en rodehond (BMRbof, mazelen,rodehond) met 0,7% gestegen tot 93,6%.

Effectiviteit bevolkingsonderzoeken in 2019 26-11-2020 16:41:50

De bevolkingsonderzoeken zijn goed lopende programma’s die veel gezondheidswinst opleveren. Uit de monitors van de bevolkingsonderzoeken over 2019 blijkt dat bij duizenden deelnemers kanker of een voorstadium hiervan is gevonden. Aandachtspunten zijn de heel langzaam teruglopende deelname bij de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker.
 

Uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk later 26-11-2020 16:37:11

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit is nodig omdat het voorlopig niet mogelijk is om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het onderzoek naar borstkanker.

Antistoffen SARS-CoV-2 blijven minstens 200 dagen in bloed aantoonbaar 26-11-2020 14:05:00

Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in het bloed zitten, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig. In deze 6 maanden zijn de antistoffen bovendien sterker geworden. Ze binden zich beter aan het virus en daarom zijn minder antistoffen nodig om hetzelfde werk te doen.

Stookalert 26 november 2020: stook geen hout in provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland 26-11-2020 11:55:39

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen om op donderdag 26 november 2020 in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland geen hout te stoken.

R-getal gestegen naar 1, daling aantal COVID-19 meldingen stagneert 24-11-2020 14:00:00
In de afgelopen week rapporteerden de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en 36.931 nieuwe meldingen van vastgestelde COVID-besmettingen. Dit is ongeveer even veel als in de week daarvoor toen er 37.706 nieuwe meldingen COVID-19 werden gerapporteerd (-2%).  
Nitraatrapportage 2020: sinds 2017 weer stijging nitraat in water op landbouwbedrijven 23-11-2020 12:50:00

Sinds 2015 komt er weer meer stikstof en fosfor in de bodem terecht op landbouwbedrijven. Vanaf 2017 stijgt daarom de concentratie nitraat in het uitspoelings- en slootwater bij deze bedrijven. Dat blijkt uit de ‘Nitraatrapportage 2020’ van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het onderzoek laat zien dat die stijging het gevolg is van de toename van het stikstofgebruik en de recente droge zomers (2018, 2019).

Voorbereiding COVID-19-vaccinatie in volle gang 20-11-2020 16:59:12
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bereidt zich voor op de uitvoering van de corona-vaccinatie. Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het nieuwe coronavirus is, zal dit snel en zorgvuldig ingezet worden voor vaccinatie van de doelgroepen.
2 volwassenen op straat
Norovirus weer belangrijkste veroorzaker van ziekte-uitbraken door voedsel 19-11-2020 10:00:00

In 2019 registreerden de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en minder uitbraken van voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen dan in 2018. Of er afgelopen jaar minder uitbraken waren of dat er alleen minder meldingen zijn, is niet bekend.

Geen aanwijzingen voor weglekken van fosfaat naar het grondwater op landbouwbedrijven 18-11-2020 11:08:52

Binnen het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid worden al heel lang de fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater gemeten. Fosfaat bindt meestal goed aan de bodem. Je zou dus voor de meeste locaties geen problemen met te hoge concentraties in het grondwater verwachten. Toch is het mogelijk dat er lokaal fosfaat weglekt vanuit de bodem naar het grondwater.

Verkenning gewasspecifieke nitraatuitspoeling in het LMM 18-11-2020 10:41:28

Gewassen verschillen van elkaar als het gaat om de gevoeligheid voor nitraatuitspoeling. Dit komt onder andere door verschillen in de landbouwpraktijk. De bemesting, de bodembewerking, de oogstdatum, de gewasrotatie en de voorkeur voor de teelt op een bepaald type grond verschillen per gewas. Daarnaast spelen ook de eigenschappen van het gewas een belangrijke rol, bijvoorbeeld hoe diep het gewas wortelt, hoe efficiënt stikstof wordt opgenomen en de groeiperiode.