Nieuws RIVM RSS nieuwsitems
Staying 1.5 metres apart is growing more difficult 26 May 2020 02:10:14

Staying 1.5 metres apart seems to be more and more difficult for people to manage. People with a higher risk of serious illness from a coronavirus infection are generally better at following the measures. Support for hygiene measures, staying home for cold symptoms, and physical distancing remains unchanged at 90-95%.

vragenlijstonerzoek ronde 2
Promotieonderzoek: screening beste strategie om chronische Q-koorts op te sporen 25 May 2020 11:21:25

Een éénmalige screening van risicopatiënten lijkt de beste manier om chronische Q-koorts op te sporen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Marit de Lange waarin zij ook de kosteneffectiviteit van deze strategie heeft onderzocht. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar negatieve effecten op de zwangerschap en hoe vaak veehouders en studenten diergeneeskunde besmet zijn geraakt door Q-koorts. Vandaag promoveert zij aan de Universiteit Utrecht.

De anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger 22 May 2020 09:27:55
De anderhalve meter afstand houden lukt mensen steeds minder goed. Mensen met een hogere kans op een ernstig verloop van een corona-infectie, lukt het over het algemeen beter de coronamaatregelen op te volgen.
vragenlijstonerzoek ronde 2
Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19 20 May 2020 07:00:00

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf vandaag terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Dit digitale loket biedt betrouwbare informatie en brengt mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.

Handen tegen het raam van oudere (binnen) en kind (buiten)
Blockchain technology and infectious disease control 18 May 2020 02:56:11

Blockchain technology is, in principle, an applicable technique to strengthen the accessibility, traceability and controllability in the international sharing of samples and data for infectious disease control, research & development (R&D). Recent advances in blockchain technology can help overcome complex administrative and legal barriers for the benefit of Open Science and global collaboration, if implemented by a ‘coalition of the willing’.

Blockchain technologie bij infectieziektebestrijding 18 May 2020 11:26:15

Blockchain technologie is in principe een toepasbare techniek om bij het internationaal delen van monsters en data voor infectieziektebestrijding, research & development (R&DResearch and Development), een efficiënt toegangsbeheer, en de traceerbaarheid en controleerbaarheid te versterken.

Mortality still significantly elevated between 30 April and 6 May, but much lower than in previous weeks 15 May 2020 03:00:00

The total mortality rate in the Netherlands was significantly elevated in the week of 30 April to 6 May 2020. However, excess mortality was much lower than in previous weeks. A total of 3,101 deaths were reported this week; we would normally expect to see between 2,585 and 2,889 deaths at this time of year. That means there were between 212 and 516 more deaths than would be expected. These numbers more or less correspond to the reported deaths from laboratory-confirmed COVID-19 in the same week (=347).

Sterfte 30 april tot 6 mei nog sterk verhoogd maar veel lager dan in voorgaande weken 15 May 2020 01:00:00

In de week van 30 april tot en met 6 mei 2020 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd. Wel was de oversterfte veel lager dan in voorgaande weken. In totaal zijn 3.101 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.585 en 2.889 sterfgevallen. Dat is tussen 212 en 516 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten.

Publiek-private samenwerking voor gezond stedelijk leven 14 May 2020 05:15:00
Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Zeker tijdens en na de corona-pandemie spelen deze vragen volop.
luchtfoto utrecht
The 1.5-metre society is difficult to maintain 14 May 2020 04:38:14

Personal hygiene measures, such as not shaking hands, or using paper tissues, are not considered a problem by most Dutch people. Staying at home as much as possible, staying 1.5 metres from others, and not visiting people over 70 are the most difficult tasks, especially in the long term.

Emissions of greenhouse gases slightly lower again in 2019 13 May 2020 09:00:47

Emissions of greenhouse gases in the Netherlands were 3% lower in 2019 than in 2018. According to the provisional figures of RIVMNational Institute for Public Health and the Environment /Netherlands Pollutant Release and Transfer Register and Statistics Netherlands (CBS), emissions of these gases have now decreased by a total of 18% compared with 1990. The target is a reduction of 25% in the emissions of greenhouse gases by 2020.

COVID-19 in nursing homes is stabilising 12 May 2020 02:15:21

The number of new nursing homes with COVID-19 patients is stabilising.  New locations are still being added every day, but not as many as in March and the first half of April (see Figure 1).

The number of reported COVID-19 deaths among nursing home residents has also been decreasing since the end of April (Figure 2). Nursing homes have residents and healthcare workers tested when there are indications of COVID-19. Some reports are filed later. For that reason, it is possible that not all reports from the past week have been included in these figures. 

COVID-19 in verpleeghuizen stabiliseert 12 May 2020 02:15:04

Het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten is lager dan in maart en april. Sinds eind april stabiliseert het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten. Er komen iedere dag nog wel nieuwe locaties bij, maar niet meer zoveel als in maart en de eerste helft van april (zie Figuur 1).

Rapid diagnostic tests are not reliable 12 May 2020 12:24:58

The Serology Task Force of the National Coordination Centre for Testing Capacity – a partnership between RIVMNational Institute for Public Health and the Environment , hospitals and laboratories – has collected research results on rapid diagnostic tests from independent Medical Microbiology Laboratories.

Sneltesten niet betrouwbaar 12 May 2020 12:00:00
De Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit, een samenwerking van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ziekenhuizen en laboratoria heeft onderzoeksresultaten naar sneltesten van onafhankelijke Medische Microbiologische laboratoria verzameld.
RIVM ontwikkelt methode om inzicht te krijgen in het risico op kanker door het gebruik van nieuwsoortige tabaksproducten 12 May 2020 10:06:20

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een methode ontwikkeld om het risico op longkanker te kunnen vergelijken tussen twee verschillende tabaksproducten. Toepassing van deze methode op verhitte tabak leert dat mensen die verhitte tabak roken mogelijk minder blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen in vergelijking met rokers van sigaretten.

Bevolkingsonderzoeken in fases herstart 11 May 2020 03:01:30

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker gaan gefaseerd weer starten. Het bevolkingsonderzoek darmkanker start deze week als eerste met het uitnodigen van cliënten. Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen. Vanaf begin juli start het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer op.  

Oversterfte neemt af 08 May 2020 12:00:00
De totale sterfte in Nederland was in de week van 23 tot en met 29 april 2020 nog sterk verhoogd. De sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Nederland sinds half maart neemt de laatste weken af.
Rapid and accurate contact tracing required in the coming period 07 May 2020 02:55:40

Now that the Cabinet is relaxing the measures to combat the novel coronavirus step by step, people will go outside more frequently. The chance of the virus spreading again will then increase. To limit a new spread, it is crucial to trace new patients and their contacts quickly and thoroughly. 

Duidelijke impact van de landelijke maatregelen om de COVID-19 epidemie te bestrijden 07 May 2020 02:00:41
Om het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te volgen, is gekeken naar het moment dat gemelde COVID-19 patiënten ziek werden. Dit is bekeken bij patiënten die uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen moesten worden.